ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ
NEWSLETTER
ΔΙΧΤΥΑ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ

ΔΙΧΤΥΑ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ

ΔΙΧΤΥΑ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ

Περίφραξη & δημιουργία στεγάστρων χώρων
στάθμευσης

Σε ρολά πλάτους 1 εως 6 μετρα.
και μήκος 50 & 100 μετρα
 

Σκιαση ανάλογα με τον χρωματισμό και το βάρος
από 20% - 95%