Συσκευασία Τροφίμων

Συσκευασία Τροφίμων

Η συσκευασία τροφίμων, και ιδιαίτερα φρέσκων φρούτων και λαχανικών, αποτελεί το βασικότερο πυλώνα προϊόντων της Hellagro. 

ΒΡΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Όργανα Μέτρησης και Καταγραφής


Η Hellagro διαθέτει μια ευρεία γκάμα από όργανα μέτρησης ιδιοτήτων των φρούτων (καλίμπρες, θερμόμετρα, διαθλασίμετρα, σκληρόμετρα κ.α.), καθώς και καταγραφής τους (θερμογράφους).

Όργανα Μέτρησης και Καταγραφής