ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πλάτος: από 0.8 μέχρι 2 μέτρα

Μήκος: 500, 1000 και 1400 μέτρα

Πάχος: 20 ή 22 μm

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το φιλμ πολυαιθυλενίου σε μαύρο χρώμα είναι κατάλληλο για γεωργική και γενική χρήση. Τοποθετείται στο έδαφος και στη συνέχεια φυτεύονται τα φυτά ανοίγοντας μικρές τρύπες σύμφωνα με τον τρόπο φύτευσης.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Εξασφαλίζει πρωίμιση των καλλιεργειών καθώς συμβάλλει στην αύξηση της θερμοκρασίας του εδάφους με συνέπεια την ταχύτερη ανάπτυξη των φυτών. Παράλληλα διευκολύνει την οργάνωση της καλλιέργειας καθώς είναι εμφανή τα σημεία φύτευσης, διευκολύνοντας τις καλλιεργητικές φροντίδες.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το φιλμ πολυαιθυλενίου σε μαύρο χρώμα είναι κατάλληλο για γεωργική και γενική χρήση. Τοποθετείται στο έδαφος και στη συνέχεια φυτεύονται τα φυτά ανοίγοντας μικρές τρύπες σύμφωνα με τον τρόπο φύτευσης.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Εξασφαλίζει πρωίμιση των καλλιεργειών καθώς συμβάλλει στην αύξηση της θερμοκρασίας του εδάφους με συνέπεια την ταχύτερη ανάπτυξη των φυτών. Παράλληλα διευκολύνει την οργάνωση της καλλιέργειας καθώς είναι εμφανή τα σημεία φύτευσης, διευκολύνοντας τις καλλιεργητικές φροντίδες.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πλάτος: από 0.8 μέχρι 2 μέτρα

Μήκος: 500, 1000 και 1400 μέτρα

Πάχος: 20 ή 22 μm