ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τα συνήθη χρώματα των μονόχρωμων κορδελών bolduc είναι κόκκινο, κίτρινο και πράσινο.  Το σύνηθες πλάτος της κορδέλας bolduc είναι 12 και 15 mm, αλλά μπορεί να παραχθεί και σε 17 και 20 mm. Συσκευασία για τις κορδέλες bolduc πλάτους 12 mm: 5 ρολά των 3000 m ανά κιβώτιο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι κορδέλες bolduc χρησιμοποιούνται στη συσκευασία σε απλό δίχτυ, ή σε δίχτυ με κουπάκι.  Μπορεί να είναι μονόχρωμες ατύπωτες ή εκτυπωμένες, η δε εκτύπωση μπορεί να είναι γενική ή με τη μακέτα του πελάτη.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Οι κορδέλες bolduc έχουν εξαιρετική ποιότητα για απρόσκοπτη λειτουργία σε αυτόματες και ημιαυτόματες μηχανές συσκευασίας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι κορδέλες bolduc χρησιμοποιούνται στη συσκευασία σε απλό δίχτυ, ή σε δίχτυ με κουπάκι.  Μπορεί να είναι μονόχρωμες ατύπωτες ή εκτυπωμένες, η δε εκτύπωση μπορεί να είναι γενική ή με τη μακέτα του πελάτη.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Οι κορδέλες bolduc έχουν εξαιρετική ποιότητα για απρόσκοπτη λειτουργία σε αυτόματες και ημιαυτόματες μηχανές συσκευασίας.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τα συνήθη χρώματα των μονόχρωμων κορδελών bolduc είναι κόκκινο, κίτρινο και πράσινο.  Το σύνηθες πλάτος της κορδέλας bolduc είναι 12 και 15 mm, αλλά μπορεί να παραχθεί και σε 17 και 20 mm. Συσκευασία για τις κορδέλες bolduc πλάτους 12 mm: 5 ρολά των 3000 m ανά κιβώτιο