ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΝΗΜΑ ΡΑΦΗΣ
Μπομπίνες 250 γρ για μηχανές χειρός.
Μπομπίνες 7,5 κιλ. για αυτόματες μηχανές.

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η ΗELLAGRO προσφέρει πολυεστερικό νήμα ραφής αρίστης ποιότητας για τη ραφή των σάκων. Κατάλληλο για χρήση σε όλες τις μηχανές. Προσφέρεται σε συσκευασίες 250 γρ. για μηχανές χειρός μέχρι 7,5 κιλ. για αυτόματες μηχανές.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η ΗELLAGRO προσφέρει πολυεστερικό νήμα ραφής αρίστης ποιότητας για τη ραφή των σάκων. Κατάλληλο για χρήση σε όλες τις μηχανές. Προσφέρεται σε συσκευασίες 250 γρ. για μηχανές χειρός μέχρι 7,5 κιλ. για αυτόματες μηχανές.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΝΗΜΑ ΡΑΦΗΣ
Μπομπίνες 250 γρ για μηχανές χειρός.
Μπομπίνες 7,5 κιλ. για αυτόματες μηχανές.