ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΤΣΕΡΚΙ ΠΑΛΕΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Τα πλαστικά τσέρκια διατίθενται σε διάφορα πλάτη και πάχη.
Ενδεικτικές διαστάσεις 5mm x 0.47mm, 8mm x 0.33mm, 9mm x 0.55mm, 12mm x 0.55mm, 12mm x 0.73 mm, 12mm x 0.75 mm, 12mm x 0.80mm
Διάμετρος εσωτερικού χαρτοκύλινδρου Ø200mm και Ø406 mm

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το πλαστικό τσέρκι συσκευασίας αποτελεί ένα ευρέως διαδεδομένο υλικό που χρησιμοποιείται στον τομέα της βιομηχανικής συσκευασίας. Η HELLAGRO είναι ένας από τους μεγαλύτερους προμηθευτές διαφόρων τσερκιών και προτείνει μια σειρά από λύσεις αναλόγως την εφαρμογή.
Το πλαστικό τσέρκι συσκευασίας που διατίθεται από τη HELLAGRO χωρίζεται σε τρεις βασικές κατηγορίες: τσέρκι πολυπροπυλενίου, τσέρκι πολυεστέρα και νηματώδες.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Τσέρκι Πολυπροπυλενίου
Τo τσέρκι πολυπροπυλενίου χρησιμοποιείται σε πολύ μεγάλο εύρος εφαρμογών, καθώς:

 1. Προσφέρει οικονομία.
 2. Είναι άριστης ποιότητας και μεγάλης αντοχής.
 3. Είναι κατάλληλο για τις περισσότερες χρήσεις.
 4. Έχει εξαιρετικά λειτουργικά χαρακτηριστικά.

Τσέρκι Πολυεστέρα
Το τσέρκι πολυεστέρα, λόγω των εξαιρετικών μηχανικών του αντοχών, χρησιμοποιείται στις πλέον απαιτητικές εφαρμογές (π.χ. στις μεταλλουργίες, στις βιομηχανίες παραγωγής οικοδομικών υλικών, στις χαρτοβιομηχανίες, στις βιομηχανίες παρασκευής δοχείων, στις εκτυπωτικές εταιρείες, σε εταιρείες δεματοποίησης, στις βιομηχανίες επεξεργασίας ξύλου, στις υαλουργίες κ.α.).
Αποτελεί εναλλακτική επιλογή έναντι του μεταλλικού τσερκιού καθώς:

 1. Είναι οικονομικότερο.
 2. Διαθέτει ελαστικότητα ώστε να απορροφά κραδασμούς.
 3. Είναι απαλλαγμένο από τάση για ρωγμές.
 4. Διατηρεί τη μέγιστη δύναμη συγκράτησης, δίνει άψογο τύλιγμα και παρουσιάζει ελάχιστα τσακίσματα.

Τσέρκι για πρέσες ανακύκλωσης (Νηματώδες)
Τα νηματώδη τσέρκια βασίζονται και αυτά στον πολυεστέρα. Προτείνονται ανεπιφύλακτα για εξωτερικούς χώρους (π.χ. στη βιομηχανία ξύλου) και για την ασφάλιση φορτίων. Είναι αδιάβροχα και αντέχουν έως και τους 60ΟC.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το πλαστικό τσέρκι συσκευασίας αποτελεί ένα ευρέως διαδεδομένο υλικό που χρησιμοποιείται στον τομέα της βιομηχανικής συσκευασίας. Η HELLAGRO είναι ένας από τους μεγαλύτερους προμηθευτές διαφόρων τσερκιών και προτείνει μια σειρά από λύσεις αναλόγως την εφαρμογή.
Το πλαστικό τσέρκι συσκευασίας που διατίθεται από τη HELLAGRO χωρίζεται σε τρεις βασικές κατηγορίες: τσέρκι πολυπροπυλενίου, τσέρκι πολυεστέρα και νηματώδες.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Τσέρκι Πολυπροπυλενίου
Τo τσέρκι πολυπροπυλενίου χρησιμοποιείται σε πολύ μεγάλο εύρος εφαρμογών, καθώς:

 1. Προσφέρει οικονομία.
 2. Είναι άριστης ποιότητας και μεγάλης αντοχής.
 3. Είναι κατάλληλο για τις περισσότερες χρήσεις.
 4. Έχει εξαιρετικά λειτουργικά χαρακτηριστικά.

Τσέρκι Πολυεστέρα
Το τσέρκι πολυεστέρα, λόγω των εξαιρετικών μηχανικών του αντοχών, χρησιμοποιείται στις πλέον απαιτητικές εφαρμογές (π.χ. στις μεταλλουργίες, στις βιομηχανίες παραγωγής οικοδομικών υλικών, στις χαρτοβιομηχανίες, στις βιομηχανίες παρασκευής δοχείων, στις εκτυπωτικές εταιρείες, σε εταιρείες δεματοποίησης, στις βιομηχανίες επεξεργασίας ξύλου, στις υαλουργίες κ.α.).
Αποτελεί εναλλακτική επιλογή έναντι του μεταλλικού τσερκιού καθώς:

 1. Είναι οικονομικότερο.
 2. Διαθέτει ελαστικότητα ώστε να απορροφά κραδασμούς.
 3. Είναι απαλλαγμένο από τάση για ρωγμές.
 4. Διατηρεί τη μέγιστη δύναμη συγκράτησης, δίνει άψογο τύλιγμα και παρουσιάζει ελάχιστα τσακίσματα.

Τσέρκι για πρέσες ανακύκλωσης (Νηματώδες)
Τα νηματώδη τσέρκια βασίζονται και αυτά στον πολυεστέρα. Προτείνονται ανεπιφύλακτα για εξωτερικούς χώρους (π.χ. στη βιομηχανία ξύλου) και για την ασφάλιση φορτίων. Είναι αδιάβροχα και αντέχουν έως και τους 60ΟC.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΤΣΕΡΚΙ ΠΑΛΕΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Τα πλαστικά τσέρκια διατίθενται σε διάφορα πλάτη και πάχη.
Ενδεικτικές διαστάσεις 5mm x 0.47mm, 8mm x 0.33mm, 9mm x 0.55mm, 12mm x 0.55mm, 12mm x 0.73 mm, 12mm x 0.75 mm, 12mm x 0.80mm
Διάμετρος εσωτερικού χαρτοκύλινδρου Ø200mm και Ø406 mm