ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαστάσεις: 40 x 60 ή 40 x 70 με πιέτα και πλαϊνό τοίχωμα.

Πάχος: 150 – 200 μm

Δυνατότητα για διάφορα τεχνικά χαρακτηριστικά, ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε πελάτη.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σάκοι από ασπρόμαυρο φιλμ πολυαιθυλενίου για την αεροστεγή συσκευασία ενσιρωμάτων.

Ατύπωτοι ή τυπωμένοι με τα στοιχεία του πελάτη.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Ιδανική συσκευασία για μικρές καταναλώσεις και μικρούς αποθηκευτικούς χώρους.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σάκοι από ασπρόμαυρο φιλμ πολυαιθυλενίου για την αεροστεγή συσκευασία ενσιρωμάτων.

Ατύπωτοι ή τυπωμένοι με τα στοιχεία του πελάτη.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Ιδανική συσκευασία για μικρές καταναλώσεις και μικρούς αποθηκευτικούς χώρους.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαστάσεις: 40 x 60 ή 40 x 70 με πιέτα και πλαϊνό τοίχωμα.

Πάχος: 150 – 200 μm

Δυνατότητα για διάφορα τεχνικά χαρακτηριστικά, ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε πελάτη.