ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Stretch Film PRE-OR μηχανής
Πάχος: 9μm & 11μm
Χρώμα: Διάφανο
Πλάτος ρολού: 500mm
Βάρος ρολού: ≤19 Kgr

Stretch Film PRE-OR χειρός
Πάχος: 9μm & 11μm
Χρώμα: Διάφανο.
Πλάτος ρολού: 500mm
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το Stretch Film PRE-OR είναι ένα τεχνικό πολυστρωματικό φιλμ υψηλής αντοχής, κατάλληλο για απλές μηχανές με μικρή δυνατότητα τάνυσης.

Ο συνδυασμός χαμηλού πάχους και πολύ υψηλής αντοχής διασφαλίζει τη μείωση του κόστους, ακόμα και σε περιπτώσεις ιδιαίτερων εφαρμογών μεγάλου βάρους, όπως τσιμέντο, ζωοτροφές, αλεύρι κλπ.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Stretch Film PRE-OR μηχανής

 1. Διατίθεται σε ρολά μεγαλύτερου συνολικού βάρους (≤19kgr) και κατά συνέπεια επιτυγχάνεται η μείωση του κόστους των αλλαγών του ρολού στη μηχανή, καθώς και το κόστος των μαδρέν, αφού χρησιμοποιούνται λιγότερα ρολά.
 2. Επιπλέον, φέρει μαδρέν ελαφρύτερο από τα συμβατικά (σταθερά μόλις 1,2kgr), μειώνοντας έτσι το κόστος του μαδρέν.
 3. Λόγω της αυξημένης αντοχής του, αποτελεί ιδανική λύση για τη μείωση του κόστους σε εφαρμογές παλετοποίησης με ιδιαίτερες απαιτήσεις.
 4. Σταθερότητα τεχνικών προδιαγραφών (οίκος προέλευσης, πάχος, βάρος, μέτρα, μαδρέν, κιβωτιοσύνθεση, παλετοποίηση).
 5. Ρολό χωρίς ανατύλιξη ή άλλη παρέμβαση.
 6. Ευελιξία και αμεσότητα στις παραδόσεις.

Stretch Film PRE-OR χειρός

 1. Διατίθεται σε ρολά μεγαλύτερου συνολικού μήκους (500m) και κατά συνέπεια επιτυγχάνεται η μείωση του κόστους/μέτρο.
 2. Επιπλέον φέρει μαδρέν ελαφρύτερο από τα συμβατικά(σταθερά μόλις 0,3kgr), μειώνοντας έτσι το κόστος του μαδρέν.
 3. Λόγω της αυξημένης αντοχής του, αποτελεί την ιδανική λύση για τη μείωση του κόστους σε κάθε εφαρμογή.
 4. Σταθερότητα τεχνικών προδιαγραφών (οίκος προέλευσης, πάχος, βάρος, μέτρα, μαδρέν, κιβωτιοσύνθεση, παλετοποίηση).
 5. Ρολά χωρίς ανατύλιξη ή άλλη παρέμβαση.
 6. Ευελιξία και αμεσότητα στις παραδόσεις.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το Stretch Film PRE-OR είναι ένα τεχνικό πολυστρωματικό φιλμ υψηλής αντοχής, κατάλληλο για απλές μηχανές με μικρή δυνατότητα τάνυσης.

Ο συνδυασμός χαμηλού πάχους και πολύ υψηλής αντοχής διασφαλίζει τη μείωση του κόστους, ακόμα και σε περιπτώσεις ιδιαίτερων εφαρμογών μεγάλου βάρους, όπως τσιμέντο, ζωοτροφές, αλεύρι κλπ.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Stretch Film PRE-OR μηχανής

 1. Διατίθεται σε ρολά μεγαλύτερου συνολικού βάρους (≤19kgr) και κατά συνέπεια επιτυγχάνεται η μείωση του κόστους των αλλαγών του ρολού στη μηχανή, καθώς και το κόστος των μαδρέν, αφού χρησιμοποιούνται λιγότερα ρολά.
 2. Επιπλέον, φέρει μαδρέν ελαφρύτερο από τα συμβατικά (σταθερά μόλις 1,2kgr), μειώνοντας έτσι το κόστος του μαδρέν.
 3. Λόγω της αυξημένης αντοχής του, αποτελεί ιδανική λύση για τη μείωση του κόστους σε εφαρμογές παλετοποίησης με ιδιαίτερες απαιτήσεις.
 4. Σταθερότητα τεχνικών προδιαγραφών (οίκος προέλευσης, πάχος, βάρος, μέτρα, μαδρέν, κιβωτιοσύνθεση, παλετοποίηση).
 5. Ρολό χωρίς ανατύλιξη ή άλλη παρέμβαση.
 6. Ευελιξία και αμεσότητα στις παραδόσεις.

Stretch Film PRE-OR χειρός

 1. Διατίθεται σε ρολά μεγαλύτερου συνολικού μήκους (500m) και κατά συνέπεια επιτυγχάνεται η μείωση του κόστους/μέτρο.
 2. Επιπλέον φέρει μαδρέν ελαφρύτερο από τα συμβατικά(σταθερά μόλις 0,3kgr), μειώνοντας έτσι το κόστος του μαδρέν.
 3. Λόγω της αυξημένης αντοχής του, αποτελεί την ιδανική λύση για τη μείωση του κόστους σε κάθε εφαρμογή.
 4. Σταθερότητα τεχνικών προδιαγραφών (οίκος προέλευσης, πάχος, βάρος, μέτρα, μαδρέν, κιβωτιοσύνθεση, παλετοποίηση).
 5. Ρολά χωρίς ανατύλιξη ή άλλη παρέμβαση.
 6. Ευελιξία και αμεσότητα στις παραδόσεις.
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Stretch Film PRE-OR μηχανής
Πάχος: 9μm & 11μm
Χρώμα: Διάφανο
Πλάτος ρολού: 500mm
Βάρος ρολού: ≤19 Kgr

Stretch Film PRE-OR χειρός
Πάχος: 9μm & 11μm
Χρώμα: Διάφανο.
Πλάτος ρολού: 500mm