ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το ρολό vert-bag διατίθεται σε διάφορα πλάτη και χρώματα, ανάλογα με τις απαιτήσεις της συσκευαστικής μηχανής και του επιθυμητού πακέτου.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η vert-bag συνδυάζει σε ένα ρολό net-film και δίχτυ extruded ή claf ή xmesh για τη δημιουργία ενός πολύ εντυπωσιακού πακέτου. Το πλάτος του net-film είναι συνήθως 145 cm και χρησιμοποιείται κυρίως στη συσκευασία πατατών και κρεμμυδιών σε συγκεκριμένες αυτόματες μηχανές συσκευασίας. Όπως και το απλό net film, έτσι και το φιλμ της vert-bag μπορεί να εκτυπωθεί με μακέτα του πελάτη, ενώ το δίχτυ, όπως και τα υπόλοιπα δίχτυα, μπορεί να έχει οποιοδήποτε χρώμα.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Εξαιρετικής ποιότητας για απρόσκοπτη λειτουργία σε όλες τις αυτόματες μηχανές συσκευασίας vert-bag.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η vert-bag συνδυάζει σε ένα ρολό net-film και δίχτυ extruded ή claf ή xmesh για τη δημιουργία ενός πολύ εντυπωσιακού πακέτου. Το πλάτος του net-film είναι συνήθως 145 cm και χρησιμοποιείται κυρίως στη συσκευασία πατατών και κρεμμυδιών σε συγκεκριμένες αυτόματες μηχανές συσκευασίας. Όπως και το απλό net film, έτσι και το φιλμ της vert-bag μπορεί να εκτυπωθεί με μακέτα του πελάτη, ενώ το δίχτυ, όπως και τα υπόλοιπα δίχτυα, μπορεί να έχει οποιοδήποτε χρώμα.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Εξαιρετικής ποιότητας για απρόσκοπτη λειτουργία σε όλες τις αυτόματες μηχανές συσκευασίας vert-bag.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το ρολό vert-bag διατίθεται σε διάφορα πλάτη και χρώματα, ανάλογα με τις απαιτήσεις της συσκευαστικής μηχανής και του επιθυμητού πακέτου.